Οικογένεια
31 Μαΐου 2024

Ημερολόγιο

Δευ
Τρι
Τετ
Πεμ
Παρ
Σατ
Κυρ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Επίδομα Παιδιού

Το Επίδομα Παιδιού είναι ένα μη ανταποδοτικό επίδομα και αποτελεί μέτρο στήριξης της οικογένειας. Η καταβολή του ξεκίνησε από 1/1/2018, αντικαθιστώντας το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων & το Ειδικό Επίδομα Τριτέκνων-Πολυτέκνων. Το Επίδομα Παιδιού δεν κατάσχεται για οποιαδήποτε οφειλή ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη. Χορηγείται από το πρώτο παιδί και το συνολικό ποσό καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος.

 

Πληροφορίες

Για τη χορήγηση του, κάθε χρόνο, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ στην ειδική πλατφόρμα, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Τα πεδία της αίτησης επιδόματος παιδιού (Α21) προσυμπληρώνονται, αντλώντας στοιχεία από τον ΑΜΚΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής -μέσω διασύνδεσης της ΗΔΙΚΑ με την ΑΑΔΕ- προσυμπληρώνονται στην αίτηση τα ετήσια εισοδήματα των μελών της οικογενείας που συμμετέχουν στο Α21.

Δικαίωμα για την υποβολή αίτησης επιδόματος παιδιού (Α21) αναγνωρίζεται:

 • από την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης, για τέκνα γεννημένα μέχρι 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υποβολής της αίτησης
 • από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός του έτους υποβολής της αίτησης
 • από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εγγραφής τους σε σχολή για φοιτητές/τριες ή σπουδαστές/στριες

Το Επίδομα Παιδιού καταβάλλεται στους/στις δικαιούχους σε έξι δόσεις κάθε έτος ανά δίμηνο, με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα καταβολής. Το ποσό υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι για την υποβολή της αίτησης Α21 είναι οι υπόχρεοι/ες υποβολής του Ε1, δηλαδή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή οι σύζυγοι αυτών ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης των υπόχρεων υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για την καταβολή του Επιδόματος Παιδιού στους/στις δικαιούχους, τα εξαρτώμενα τέκνα των οποίων είναι 4 έως 16 ετών, η φοίτηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Το επίδομα παιδιού χορηγείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων, εφόσον διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 5 έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης.

 

Κατηγορίες & Ποσά

Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται 3 κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, οι οποίες καθορίζουν και το αντίστοιχο ποσό του επιδόματος, ανά μήνα, ως εξής:

 • Α’ Κατηγορία Εισοδήματος (έως 6.000€): 70€ για το πρώτο παιδί, 70€ για το δεύτερο παιδί, 140€ για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο
 • Β’ Κατηγορία Εισοδήματος (από 6.001€ έως 10.000€): 42€ για το πρώτο παιδί, 42€ για το δεύτερο παιδί, 84€ για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο
 • Γ’ Κατηγορία Εισοδήματος (από 10.001€ έως 15.000€): 28€ για το πρώτο παιδί, 28€ για το δεύτερο παιδί, 56€ για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο

Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από κάθε πηγή προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση (εξαιρουμένων των επιδομάτων), όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την λεγόμενη κλίμακα ισοδυναμίας.

Ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα=(συνολικό εισόδημα)/(κλίμακα ισοδυναμίας)

Η κλίμακα ισοδυναμίας προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας, όπου:

 • ο πρώτος γονέας έχει στάθμιση 1
 • ο δεύτερος γονέας έχει στάθμιση ½
 • το κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση ¼

*Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει ευνοϊκότερη στάθμιση, ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε κατηγορία εισοδήματος που να αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο σε ποσό επιδόματος: το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση ½ και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση ¼.

Το ποσό του επιδόματος, προκύπτει ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων συν την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως εξής: ποσό επιδόματος=αριθμός τέκνων+κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος

 

Εξαρτώμενα Τέκνα

Ως εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

 • Τα άγαμα παιδιά που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος -εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.
 • Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή σε αναγνωρισμένα Κολέγια ή σε ΙΕΚ (δημόσια ή ιδιωτικά) ή στο Μεταλυκειακό Έτος–Τάξη Μαθητείας.
 • Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι το τέλος του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος μπορείς να βρεις στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ Νομοθεσία, ενώ πληροφορίες για τους/τις δικαιούχους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τα εξαρτώμενα τέκνα και τα δικαιολογητικά τους, δες στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ Επίδομα παιδιού.

Share the story: