Προσωπικά Δεδομένα & Όροι Χρήσης
22 Μαΐου 2024

Ημερολόγιο

Δευ
Τρι
Τετ
Πεμ
Παρ
Σατ
Κυρ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η ΧΕΝ Ελλάδος δημιούργησε και λειτουργεί την ψηφιακή πύλη (portal), feminalab.gr, ένα γυναικείο δίκτυο πληροφόρησης, υποστήριξης κι ενδυνάμωσης για όλες τις γυναίκες χωρίς διακρίσεις.   

To feminalab.gr λειτουργεί υπό τη σκέπη της Χ.Ε.Ν. Ελλάδος, και προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους ακόλουθους όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν και δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της επισκέπτριας / του επισκέπτη και του feminalab.gr. Η χρήση της παρούσας διαδικτυακής πύλης (portal) -εφεξής portal- συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή των παρόντων όρων.

Παρακαλείται η επισκέπτρια/ο επισκέπτης του feminalab.gr, να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης προ της περιηγήσεώς του, και σε περίπτωση που διαφωνεί να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι παραχωρεί τη συγκατάθεσή της/του. Το portal δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης και προϋποθέσεις οποτεδήποτε, και οι επισκέπτριες/επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν για τυχόν τροποποιήσεις αυτών, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τις αποδέχονται πλήρως.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η επισκέπτρια/ο επισκέπτης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής απορρήτου, όπως περιγράφονται εδώ . Εάν η επισκέπτρια/ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους της πολιτικής απορρήτου, οφείλει να απόσχει από την περιήγηση στο portal.

Στο feminalab.gr η επισκέπτρια/ο επισκέπτης δύναται να αιτηθεί τον ορισμό ραντεβού με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Χ.Ε.Ν. Ελλάδος, συμπληρώνοντας προσωπικά της /του στοιχεία (όνομα, επώνυμο), τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της/του (email), και περιγράφοντας συνοπτικά το αίτημα της/του. Τα ανωτέρω στοιχεία, χρησιμοποιούνται για τον συγκεκριμένο λόγο και μόνο, δίχως να αποκαλύπτονται σε οιοδήποτε τρίτο μέρος ή να δημοσιοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο από την Χ.Ε.Ν. Ελλάδος. (βλέπε εδώ).

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter του feminalab.gr, συμπληρώνοντας στο οικείο πεδίο τον σχετικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Σε αυτήν την περίπτωση, το περιεχόμενο του newsletter, καθορίζεται από το feminalab.gr και ο χρήστης δύναται να αποσύρει την συγκατάθεσή του προς τούτο οποτεδήποτε.

Το feminalab.gr, χρησιμοποιεί cookies. Για την πλήρη επεξήγηση του ρόλου τους και των δυνατοτήτων που παρέχονται στον χρήστη, παρακαλούμε, όπως ελέγξετε εδώ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο του feminalab.gr, εξαιρουμένων δικαιωμάτων τρίτων μερών, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Χ.Ε.Ν. Ελλάδος, και προστατεύεται από την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. 

Το ανωτέρω μνημονευόμενο περιεχόμενο περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: βίντεο, εικόνες, κείμενα, γραφικά, σχέδια, όπως επίσης λογότυπα και εμπορικές επωνυμίες, και τα οποία αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Χ.Ε.Ν. Ελλάδος. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, αναμετάδοση, εξαγωγή, διανομή, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση, και εν γένει αλλαγή του περιεχομένου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προγενέστερη έγγραφη συναίνεση της Χ.Ε.Ν. Ελλάδος.

Ωστόσο, τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο portal και φέρουν τα σήματα, λογότυπα, τις εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και η Χ.Ε.Ν. Ελλάδος δεν φέρει καμία ευθύνη.

Περιορισμός Νομικής Ευθύνης

Η Χ.Ε.Ν. Ελλάδος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει ότι το μεταδιδόμενο περιεχόμενο του feminalab.gr, θα είναι διαθέσιμο, ακριβές, κατανοητό και επίκαιρο.

Ωστόσο, δε δύναται να εγγυηθεί ότι το περιεχόμενο του portal θα μεταδίδεται χωρίς διακοπές ή ελλείψεις ή ότι όλες οι ελλείψεις μπορούν να διορθωθούν.

Επιπρόσθετα στα ανωτέρω αναφερόμενα, η Χ.Ε.Ν. Ελλάδος δεν παρέχει στον επισκέπτη καμία εγγύηση και επομένως δεν θα δεσμευθεί νομικά για κάθε κακόβουλο λογισμικό, ιό που θα συνδεθεί με το περιεχόμενο του feminalab.gr. 

Η X.E.N. Ελλάδος δεν φέρει καμία νομική ευθύνη και επομένως δεν ευθύνεται για οιαδήποτε αποζημίωση, για κανενός είδους ζημίες που θα προκύψουν στην επισκέπτρια/στον επισκέπτη από την συμμετοχή, με την δική της / του πρωτοβουλία και γνώση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, στο feminalab.gr .  

Συμβουλεύουμε κάθε επισκέπτρια/επισκέπτη να λάβει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα ασφαλείας προ της περιηγήσεώς της/του στο feminalab.gr και να βεβαιωθεί ότι εκείνη/ος έχει όλον τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και τα μέσα για να το κάνει.

Η Χ.Ε.Ν. Ελλάδος δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, ακρίβεια και περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners.

Η Χ.Ε.Ν. Ελλάδος δεν ενστερνίζεται, αποδέχεται, ή συνδέεται καθ’οιονδήποτε τρόπο με το περιεχόμενο των έτερων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει.

Η Χ.Ε.Ν. Ελλάδος, δεν ευθύνεται για οιαδήποτε άποψη εκφραστεί και φιλοξενηθεί από το feminalab.gr, από φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, οργανισμό. Οι απόψεις αυτές βαραίνουν και ευθύνουν αποκλειστικά τον φορέα ή το πρόσωπο που τις εκφράζει και δεν υιοθετούνται από την Χ.Ε.Ν. Ελλάδος .

Σε ουδεμία περίπτωση το περιεχόμενο του portal, θα πρέπει να εκληφθεί ως παρότρυνση ή οδηγία προς συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη. Έκαστη/ος επισκέπτρια/επισκέπτης κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης αποφασίζει εάν και πώς θα ενεργήσει, αποκλειόμενης πάσης ευθύνης της Χ.Ε.Ν. Ελλάδος .

 Η χρήση του παρόντος portal υπόκειται στους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Έκαστη/ος επισκέπτρια/επισκέπτης διαφωνεί, παρακαλείται όπως απόσχει από την χρήση των υπηρεσιών του feminalab.gr.

 

Share the story: