Κοινωνία
20 Μαΐου 2024

Ημερολόγιο

Δευ
Τρι
Τετ
Πεμ
Παρ
Σατ
Κυρ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα: για παιδιά, άτομα με αναπηρία & ηλικιωμένους

Κάθε χρόνο το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αναθέτει σε επιλεγμένους Δήμους την οργάνωση και λειτουργία του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος σε επιλεγμένους Δήμους. Η απόφαση ορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύεται σε αντίστοιχο ΦΕΚ.

 

Πληροφορίες

Οι εγγραφές γίνονται στους Δήμους που λειτουργούν οι Παιδικές εξοχές-Κατασκηνώσεις και οι οποίοι ορίζουν τις ημερομηνίες έναρξης κάθε περιόδου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες και οι αλλοδαποί πολίτες που  διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Για την επιλογή των κατασκηνωτών λαμβάνονται  υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι Δήμοι που λειτουργούν Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος υποχρεωτικά πρέπει να φιλοξενούν κατασκηνωτές/τριες και από τους άλλους Δήμους της χώρας, εφόσον υποβάλλονται σχετικές αιτήσεις.

 

Φιλοξενούμενα άτομα

Οι κατηγορίες πληθυσμού που φιλοξενούνται στις Παιδικές εξοχές - Κατασκηνώσεις είναι οι εξής:

  • παιδιά ηλικίας 6-16 ετών και παιδιά με αναπηρίες
  • ηλικιωμένοι, είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι
  • ενήλικοι με αναπηρίες

Πιο συγκεκριμένα, φιλοξενούνται:

  • παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, που έχουν ανάγκη παραθερισμού και δεν πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα (κοκίτης κλπ.). Αποκλείονται τα παιδιά που πάσχουν από ψυχονευρωτικά νοσήματα (επιληψία κλπ.). Φιλοξενούνται επίσης, παιδιά με αναπηρίες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και διαθέτουν ιατρική βεβαίωση, ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατασκήνωσης
  • ηλικιωμένοι είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι, εφόσον βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, είναι μόνοι λόγω έλλειψης άλλης οικογένειας, χηρείας κλπ. και διαθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατασκήνωσης
  • ενήλικοι με αναπηρίες εφόσον προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατασκήνωσης

 

Διαδικασίες Συμμετοχής

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

-Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς το Δήμο, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το φύλο και η ηλικία του παιδιού.

-Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, άνεργοι, ανασφάλιστοι, κλπ.).

-Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κλπ.).

Για την εγγραφή των ηλικιωμένων ατόμων απαιτείται:

-Αίτηση του ατόμου στο Δήμο που έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης.

-Υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματός.

-Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις διαβιβάζονται ατομικά ή συλλογικά μέσω των ΚΑΠΗ που συμμετέχει κάθε ηλικιωμένο άτομο.

Για την εγγραφή των ατόμων με αναπηρία: Οι διαδικασίες αιτήσεων, επιλογής και συμμετοχής ατόμων με αναπηρίες, ορίζονται κάθε χρόνο με διαφορετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

Συνθήκες

Η λειτουργία της κάθε Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης ρυθμίζεται λεπτομερώς από υπουργική απόφαση και αποτελεί τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων.

Στον κανονισμό προβλέπονται προγράμματα εκγύμνασης, ψυχαγωγίας και χειροτεχνίας. Ακόμα, προβλέπεται ωρολόγιο καθημερινό πρόγραμμα για την προετοιμασία και την διανομή κατάλληλων γευμάτων και ροφημάτων. Λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη μεμονωμένες περιπτώσεις ειδικής διατροφής των κατασκηνωτών/τριών για λόγους υγείας ή θρησκευτικούς. Κατά τις περιόδους που φιλοξενούνται παιδιά απαγορεύεται η λειτουργία καντίνας ή κυλικείου. Επιτρέπεται μόνο κατά τις περιόδους που φιλοξενούνται οικογένειες, ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρίες.

 

Ποσό συμμετοχής

Οι κατασκηνωτές/τριες καταβάλλουν συμβολικό ποσό συμμετοχής. Εξαιρούνται από αυτό, συγκεκριμένες κατηγορίες όπως πχ. άτομα με αναπηρίες, παιδιά τρίτεκνων και πολύτεκνων  οικογενειών, ανέργων κ.ά. Το ποσό συμμετοχής επιστρέφεται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν συμμετέχει τελικά στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Share the story: