Βιβλιοπαρουσιάσεις
25 Ιουνίου 2024

Ημερολόγιο

Δευ
Τρι
Τετ
Πεμ
Παρ
Σατ
Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

Βιβλιοπαρουσίαση "Όψεις Φύλου και Διακρίσεων"

Γκασούκα Μαρία & Κουρουτσίδου Μαρία

Ιούνιος 2021

Αθήνα,  Eκδόσεις Γκόνη

Η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί "γυναικείο ζήτημα", αλλά οφείλει να προβληματίζει και να απασχολεί εξίσου άνδρες και γυναίκες. Η έμφυλη ισότητα θεωρείται σήμερα όχι μόνο θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και προϋπόθεση και δείκτης της ανθρωποκεντρικής Αειφόρου Ανάπτυξης και της Δημοκρατίας. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει πως η κοινωνική θέση των γυναικών και των ανδρών επηρεάζεται από πολιτικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς, κοινωνικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συχνά μιλάμε για οπτική του φύλου ή/και για έμφυλη οπτική. Πρόκειται για την προσέγγιση που αναπτύχθηκε από τις Γυναικείες Σπουδές, η οποία λαμβάνει υπόψη τις διαφορές λόγω φύλου, αλλά και τις έμφυλες σχέσεις δύναμης και εξουσίας κατά την εξέταση οποιοσδήποτε κοινωνικού, πολιτικού, οικονομικού και πολιτισμικού φαινομένου, πολιτικής ή διαδικασίας. Επικεντρώνεται στις έμφυλες διαφορές και διακρίσεις, όπως αυτές εκφράζονται τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής, αλλά και τον τρόπο που διαμορφώνονται οι σχέσεις δύναμης και εξουσίας μεταξύ των φύλων. Εξετάζει, παράλληλα, τον τρόπο με τον οποίο τα φαινόμενα αυτά διαμορφώνουν τις άμεσες ανάγκες, καθώς και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα, γυναικών και ανδρών. Σε πλαίσιο μάλιστα πολιτικών, η οπτική του φύλου αποτελεί στρατηγική, ώστε οι προσδοκίες και οι εμπειρίες γυναικών και ανδρών να αποτελέσουν αναπόσπαστη διάσταση του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης πολιτικών και προγραμμάτων σε όλους τους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, έτσι ώστε γυναίκες και άνδρες να ωφελούνται εξίσου και να μην διαιωνίζεται η ανισότητα. [...]

Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου

 

Μεταξύ των θεμάτων στα περιεχόμενα :

  • Φεμινισμός/Φεμινισμοί. Φεμινιστικά και γυναικεία κινήματα
  • Διακρίσεις, προκαταλήψεις, επιθετικά στερεότυπα:
  • Φύλο και οικογένεια. Για μια έμφυλη ενδοοικογενειακή Δημοκρατία και Γονεϊκότητα
  • Μελέτες περίπτωσης βίας που συνδέεται με το φύλο: Η σεξουαλική βία και τρομοκρατία. Το Trafficking. Η βία κατά των Προσφυγισσών. Η Γυναικοκτονία
  • Έμφυλες διακρίσεις στην αγορά εργασίας και το αίτημα της εναρμόνισης ιδιωτικής/προσωπικής και επαγγελματικής ζωής

Picture1

Share the story: