Κοινωνία
22 Δεκεμβρίου 2023

Ημερολόγιο

Δευ
Τρι
Τετ
Πεμ
Παρ
Σατ
Κυρ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Ενίσχυση θέρμανσης με Ηλεκτρισμό

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης θέρμανσης με ηλεκτρισμό, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2024 έως 31.3.2024. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις άνοιξε 21-12-2023 και έχει προθεσμία υποβολής έως την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2023. Η έκτακτη ενίσχυση θέρμανσης αφορά στην  κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Δικαιούχοι

Η έκτακτη ενίσχυση θέρμανσης χορηγείται σε χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους (είτε αυτή είναι ιδιόκτητη, είτε μισθώνεται, είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν).

 

Κριτήρια χορήγησης

Τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, χρειάζεται να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Εισοδηματικά: Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους να ανέρχεται σε

 • 16.000€ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει
 • 24.000€ με προσαύξηση 5.000 € για κάθε τέκνο, για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης
 • 29.000€ με προσαύξηση 5.000 € για κάθε τέκνο μετά το πρώτο, για τη μονογονεϊκή οικογένεια

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2022.

 • Επιπλέον, για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα να μην υπερβαίνουν τα 80.000€, για δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων

  

β. Ακίνητης Περιουσίας: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που αναγράφεται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2022 να μην υπερβαίνει το ποσό των

 • 200.000€, για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει
 • 300.000€, για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης & τις μονογονεϊκές οικογένειες

 

Ύψος έκτακτης ενίσχυσης

Η έκτακτη ενίσχυση που λαμβάνουν οι δικαιούχοι κυμαίνεται από 45 έως 480€ για όλη την περίοδο εφαρμογής του μέτρου και χορηγείται σε έναντι ή εκκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος εκδίδεται από τον εκάστοτε προμηθευτή.

Για τη χορήγησή της αξιοποιούνται δεδομένα που αφορούν στους Ταχυδρομικούς Κώδικες, τους Δήμους και τους οικισμούς της χώρας. Πρόκειται για τις βαθμοημέρες, που αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.

 

Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2024, μέσω εφαρμογής στο myAADE, επιλέγοντας «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ στον ηλεκτρισμό», για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων της έκτακτης ενίσχυσης θέρμανσης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά την υποβολή του αιτήματος δηλώνονται:

 • Ο αριθμός παροχής ρεύματος της κύριας κατοικίας

*Η εν λόγω δήλωση δεν δύναται να μεταβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος παροχής της έκτακτης ενίσχυσης

 • Ο οικισμός
 • Τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας
 • Το αν η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη

*Οπότε χρειάζεται η συμπλήρωση του ΑΦΜ ιδιοκτήτη

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας
 • Σημειώνεται πως δεν είναι αποδεκτή η αίτηση για αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τον οποίο έχει εγκριθεί επίδομα θέρμανσης, που αφορά στη χειμερινή περίοδο 2023-2024, από άλλες πηγές (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.).
 • Επίσης, δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως και για περισσότερες της μίας αίτησης από τον ίδιο Α.Φ.Μ.

 

Γενικές πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες για τα κριτήρια εισοδήματος & ακίνητης περιουσίας, το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης, καθώς και την διαδικασία χορήγησης της, αναγράφονται στην Κοινή ανακοίνωση Τύπου των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας & Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (όπου επισυνάπτεται η ΚΥΑ 21-12-2023 με Αρ. Φύλλου 7253).

Πληροφορίες επίσης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της myAADE για το Επίδομα θέρμανσης - myΘέρμανση (όπου αναγράφονται και τα βήματα για την συμπλήρωση της αίτησης).

 

Share the story: