Κοινωνία
13 Νοεμβρίου 2023

Ημερολόγιο

Δευ
Τρι
Τετ
Πεμ
Παρ
Σατ
Κυρ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Youth Pass

To Youth Pass αποτελεί μέτρο υποστήριξης των νέων ατόμων, ηλικίας δεκαοκτώ (18) και δεκαεννέα (19) ετών. Η οικονομική διευκόλυνση που παρέχεται είναι αφορολόγητη, δεν εκχωρείται σε τρίτα άτομα/Δημόσιους φορείς/Πιστωτικά ιδρύματα, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δε δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη  και  δεν  υπολογίζεται  στα εισοδηματικά  όρια  για  την  καταβολή  οποιασδήποτε  παροχής  κοινωνικού  ή  προνοιακού χαρακτήρα.

 

Ποσό & σκοπός

Η οικονομική διευκόλυνση που παρέχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του. Σκοπός είναι η ενίσχυση για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της οικονομικής διευκόλυνσης είναι φυσικά πρόσωπα που:

α) είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας [και έχουν κωδικούς Taxisnet]

β) έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) ή δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους, όχι όμως το εικοστό (20ο) [κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από την αίτηση έτους]

Σε καμία περίπτωση η ενίσχυση δεν καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ο) και πέρα έτος της ηλικίας τους εντός του προηγούμενου έτους από την αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους & τις παροχές αναγράφονται στις «Συχνές Ερωτήσεις» της αντίστοιχης ιστοσελίδας

 

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ειδική πλατφόρμα, κατόπιν αυθεντικοποίησης των δικαιούχων με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων (Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, οι δικαιούχοι καταχωρίζουν στα ανάλογα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας τους: τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα επιλογής τους για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Τέλος, αιτούνται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

  • Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απαιτείται εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), & επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου.

*Για την επαλήθευση των προϋποθέσεων, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί με απαραίτητα μητρώα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., ιδίως το Φορολογικό Μητρώο, αντλώντας τα αναγκαία στοιχεία.*

  • Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), έχοντας μαζί τους (πέρα από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και το πιστωτικό ίδρυμα επιλογής τους) και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) τους.

 

Ψηφιακή κάρτα

Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τους δικαιούχους για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας:

  • γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλωθεί, με ενσωματωμένες οδηγίες &
  • μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί, με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Μετά την είσοδο στον ανωτέρω σύνδεσμο, οι δικαιούχοι δημιουργούν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνουν κωδικό επιβεβαίωσης με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσουν την ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

*Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη για δύο (2) έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της, μετά την πάροδο των οποίων το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο του χρηματικού ποσού της οικονομικής ενίσχυσης επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του.*

Share the story: