Νομοθεσία
28 Μαΐου 2024

Ημερολόγιο

Δευ
Τρι
Τετ
Πεμ
Παρ
Σατ
Κυρ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Οδηγία για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής

Οδηγία (ΕΕ) 2023/970 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2023 για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας, μέσω της μισθολογικής διαφάνειας και μηχανισμών επιβολής.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Οδηγία πρέπει να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα της ίσης αμοιβής από την εργοδοσία, η διασφάλιση, δηλαδή, ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή εργασία της αυτής αξίας, να καταπολεμάται κάθε άμεση ή έμμεση μισθολογική, μεταξύ των εργαζομένων, διάκριση, λόγω φύλου. Επίσης, σημαντική είναι και η διατομεακή προσέγγιση με την κατανόηση της διασταύρωσης των « … διαφόρων αξόνων διακρίσεων ή ανισότητας όταν ο εργαζόμενος ανήκει σε μία ή περισσότερες ομάδες που προστατεύονται από διακρίσεις λόγω φύλου, αφενός, και φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, όπως προστατεύονται δυνάμει της οδηγίας 2000/43/ΕΚ (7) ή 2000/78/ΕΚ (8) του Συμβουλίου, αφετέρου»

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ

Στρασβούργο, 10 Μαΐου 2023. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2023/970 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Μαΐου 2023

 

Share the story: