Εργαλεία Ισότητας
10 Νοεμβρίου 2022

Ημερολόγιο

Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Συναφή Δικαιώματα_

Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και συναφή δικαιώματα

Η έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων που δημοσιοποιήθηκε το 2013  

European ParliamentTο 2013 η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων – FEMM , συνέταξε Έκθεση σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα (εξερεύνησε την Έκθεση εδώ ) στην οποία βασίστηκε σχετική πρόταση ψηφίσματος προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – European Parliament .

Το αρχικό κείμενο του ψηφίσματος που κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2013 απορρίφθηκε και η Επιτροπή το επανακατέθεσε αναθεωρημένο τον Δεκέμβριο του 2013. Το κείμενο του ψηφίσματος που υιοθετήθηκε εντέλει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορείς να το βρεις εδώ

Share the story: