Επί του παρόντος
09 Φεβρουαρίου 2024

Ημερολόγιο

Δευ
Τρι
Τετ
Πεμ
Παρ
Σατ
Κυρ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Ειδικό βοήθημα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Η Δ.ΥΠ.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης -πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) παρέχει το «Ειδικό βοήθημα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων», το οποίο αντικαθιστά το ειδικό βοήθημα που χορηγούνταν σε α) επιδοτούμενους ανέργους που παρέμεναν άνεργοι ένα μήνα μετά την εξάντληση της επιδότησής τους, β) μη επιδοτούμενους ανέργους που παρέμεναν άνεργοι για 3 μήνες εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους και γ) μη επιδοτούμενους ανέργους που εργάζονταν σε επιχειρήσεις που διέκοψαν τις εργασίες τους ή που άσκησαν το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας.

Το ύψος της παροχής είναι στα 718,50€ και χορηγείται μία φορά ανά 2 έτη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet.

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της της παροχής είναι άνεργοι:

  • Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας
  • Γυναίκες, θύματα έμφυλης ή/και ενδοοικογενειακής βίας
  • Θύματα βίας – εμπορίας
  • Αποφυλακισμένοι/ες
  • Απεξαρτημένοι/ες από εξαρτησιογόνες ουσίες

Περισσότερες πληροφορίες για τις κατηγορίες των δικαιούχων είναι αναρτημένες εδώ και εδώ.

 

Προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση του βοηθήματος είναι απαραίτητο οι άνεργοι:

  • να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ με μία από τις παραπάνω ιδιότητες κατά την υποβολή της αίτησής τους
  • να έχουν πραγματοποιήσει 1–75 ημέρες ασφάλισης στον e-EΦΚΑ οποτεδήποτε τα τελευταία 2 έτη πριν από την υποβολή της αίτησής τους (ή από την έναρξη της ποινής, για τους αποφυλακισμένους/ες)
  • να έχουν εισόδημα έως 16.000€ οι άγαμοι, 24.000€ οι έγγαμοι (προσαυξανόμενο κατά 5.000€ ανά τέκνο) ή 29.000€ οι μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο) και παράλληλα το ύψος των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας να μην υπερβαίνει τα 80.000 €
  • να μην είναι παράλληλα δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρόνια ανέργων, βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων και ειδικού εποχικού βοηθήματος

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις είναι αναρτημένες εδώ και εδώ.

 

Δικαιολογητικά

Για κάθε κατηγορία δικαιούχων αντιστοιχούν διαφορετικά δικαιολογητικά. Είναι όλα αναρτημένα στην εγκύκλιο και την περιγραφή του θεσμικού πλαισίου εδώ, ειδικά για την κατηγορία γονέων μονογονεϊκής οικογένειας, τα δικαιολογητικά αναγράφονται και εδώ, ενώ για τη διαδικασία εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα, πληροφορίες είναι αναρτημένες εδώ

Η πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης της παροχής διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου, βάσει των τηρούμενων στοιχείων της Δ.ΥΠ.Α. και διασταύρωσης με τα τηρούμενα στοιχεία λοιπών αρμόδιων φορέων (ενδεικτικά: ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ). Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων, οι ασφαλισμένοι προσκομίζουν αποδεικτικά δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται από τη Δ.ΥΠ.Α.

 

Εάν χρειάζεσαι βοήθεια στην συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για το ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων, μπορείς να επικοινωνήσεις με την Κοινωνική Υπηρεσία, καθημερινές, 10.00-17.00, στο 2109932820 ή στο feminasupportlab@xen.gr@xen.gr

Share the story: