Αγορά Εργασίας
05 Σεπτεμβρίου 2022

Ημερολόγιο

Δευ
Τρι
Τετ
Πεμ
Παρ
Σατ
Κυρ
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

Επιθεώρηση Εργασίας

Τι είναι η Επιθεώρηση Εργασίας

Η Επιθεώρηση Εργασίας αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή που στοχεύει στον έλεγχο της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας. Ακόμη, αποτελεί έναν ελεγκτικό μηχανισμό με σκοπό να διασφαλίσει τα εργασιακά δικαιώματα και να προστατέψει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Η Επιθεώρησης Εργασίας είναι αρμόδια να ερευνά την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και να ελέγχει την αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα.

 

Ποιο είναι το έργο της Επιθεώρησης Εργασίας

Έργο της Επιθεώρησης Εργασίας είναι:
• Η επίβλεψη και ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
• Η έρευνα της κατά νόμο ασφαλιστικής κάλυψης και απασχόλησης των εργαζομένων.
• Η πρόληψη των παραβάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσής τους.
• Η επίλυση των ατομικών εργατικών διαφορών.
• Η παροχή πληροφοριών σε εργαζόμενους και εργοδότες αναφορικά με την τήρηση των κείμενων διατάξεων.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επιθεώρηση Εργασίας

Κατάλογος Υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασίας

Share the story: